Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:13:02


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Tawerna w Kleszczowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel **(dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu samorządu województwa śląskiego w 2010 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Szkoła Narciarsko-Żeglarska Maytur w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: EWAMED Ewa Żurek-Świerc Pracownia Psychologiczna w Mikołowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa pracowni psychologicznej w zakresie zasad i metodyki przeprowadzanych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz sposobu przeprowadzania badań psychologicznych zgodnie z art. 124b ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) Protokół kontroli podpisany w dniu 07.10.2011r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.10.2011r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: WIT w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Qubus w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Etap w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel *( jedna gwiazdka)
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 27.10.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.01.2012 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 10.02.2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Starostwo Powiatowe w Mikołowie - Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ocena realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia ws. powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w I półroczu 2011r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: "ARTI" Artur Szybiak z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Damrota 1/3
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola prawidłowości składanych przez przewoźnika dopłat do biletów ustawowo ulgowych przyznanych na podstawie Umowy nr 115/KT/2011 z dnia 26.01.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713