Czas wygenerowania treści 2021-03-07 21:48:05


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Zamek w Chałupkach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii ** ( dwie gwiazdki) kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Apter w Żywcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń oraz przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004r. Dz. U., nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Diament Plaza w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii *** ( trzy gwiazdki) kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Ziemowit w Ustroniu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii **( dwie gwiazdki)- kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oddział PTTK w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Badanie poprawności wykonywanych zadań przez osoby posiadajace uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz ważności uprawnień zgodnie z zobowiązującymi przepisami
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Gołebiewski w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii **** ( cztery gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach , Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość przeprowadzenia w 2010r. postępowania o zamówienie publiczne na remont sali gimnastycznej. Protokół z kontroli z dnia 19.10.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.11.2010r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, Jaworze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres: przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze, w tym prawidłowości przydzielania zniżek godzin zajęć Termin przeprowadzenia kontroli: 28.09.2010
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Europejskich w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: - Postanowienia ogólnoorganizacyjne - Zgodność zatrudnienia z zatwerdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2009/2010 - kontrola finansowa w latach 2009 - 2010 - umowy zlecenia.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713