Czas wygenerowania treści 2021-03-03 18:17:54


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Teatr Rozrywki, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
rozliczenie dotacji za 2008r., gospodarka finansowa 2008r. i 5% wydatków 2008-2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, Lubliniec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 8.05.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.06.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 7.07.2009r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków 2008-2009r.; wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Protokół z kontroli z dnia 12.10.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.11.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 29.12.2009r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. dostaw i usług. 2. Nieterminowe regulowanie wpłat na PFRON.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r. i 5% wydatków za 2009r. Protokół z kontroli z dnia 27.04.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.05.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 15.06.2009r. w zakresie sporządzania sprawozdań z wydatków budżetowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-3-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny, Koszęcin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wykorzystanie transportu
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-3-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu WOKiS , Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r. i 5% wydatków 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-3-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym (OB)
Podmiot kontrolowany: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie realizacji przedsięwzięć obronnych w zakresie przygotowania oraz wykorzystania jednostek organizacyjnych publicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-3-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach , Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 17 marca 2009r. przeprowadzona została w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8 kontrola problemowa. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zakres czasowy kontroli: rok budżetowy 2008 i rok szkolny 2008/2009 Zakres tematyczny kontroli: I. Kontrola książki obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, bhp (ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego budynków po feriach - ferie zimowe i letnie), wydatkowanie środków finansowych zgodnie z upoważnieniem z uwzględnieniem treści posiadanego pełnomocnictwa ogólnego na prace remontowe, zakupy inwestycyjne. II. Przestrzegania przez dyrektora kolegium zapisu § 47 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. III. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2008/2009. IV. Przestrzegania przez dyrektora kolegium rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-3-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-3-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Filmowa SILESIA FILM, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2007-2008, w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-3-2009
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713