Czas wygenerowania treści 2020-10-25 11:42:40


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK o/ Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola dotyczy spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania upoważnienia oraz zgodności prowadzonej działalności z wydanym upoważnieniem.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Turystyczne SILESIA w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.Gen.Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków za 2008-2009r. Protokół z kontroli z dnia 21.12.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.01.2010r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 8.04.2010r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. dostaw i usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, Radzionków
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowo-księgowa: Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych Zakres czasowy kontroli: rok 2008
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r. i bieżąca, w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Zawiercie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r., w tym 5% wydatków oraz bieżąca , w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Górnośląski oddział PTTK o/Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola dotyczy spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania upoważnienia oraz zgodności prowadzonej działalności z wydanym upoważnieniem.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: rok 2008 – w przedmiocie ZFŚS; oraz 1.01.2009 do 31.08.2009 - Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; - Wyjaśnienie zarzutów Skargi na Dyrektora Zespołu Szkół (etyka; przepisy oświatowe; prawo pracy).
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przeprowadzona za okres roku 2008 i 2009, w przypadku wydatków rzeczowych za okresy: styczeń – grudzień 2008 r. oraz styczeń – sierpień 2009 r.: - przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze, w tym prawidłowości przydzielania zniżek godzin zajęć i zasadności przydzielania godzin ponadwymiarowych, - prawidłowość stosowania trybu art. 231 Kodeksu pracy, - wydatki rzeczowe 2008–2009, - prawidłowość prowadzenia książki obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, bhp (ze szczególnym uwzględnianiem stanu technicznego budynków po feriach (ferie zimowe, letnie), wydatkowanie środków finansowych zgodnie z upoważnieniem z uwzględnieniem treści posiadanego pełnomocnictwa ogólnego na prace remontowe, zakupy inwestycyjne, - stosowanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361).
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Częstochowski oddział Przewodników PTTK
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola dotyczy poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2009
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713