Czas wygenerowania treści 2020-10-29 09:52:19


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Politański w Rybniku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel **(dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju, Rabka
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r., 5% wydatków za lata 2007-2008, wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu Woj. Śląskiego w 2008r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Protokół z kontroli z dnia 26.09.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.11.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 12.02.2009r. w zakresie: 1.Przekroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy oraz zobowiązań za dostawy gazu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Schronisko SZYNDZIELNIA Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii schronisko młodzieżowe
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: prawidłowość zatrudniania pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk oraz klasyfikacji według kategorii zaszeregowania,  prawidłowość stosowania procedur naborowych na wolne stanowiska urzędnicze,  zgodność zatrudniania nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do tego arkusza,  aktualność aktów wewnętrznych szkoły,  realizacja wydatków w roku 2008. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2007/2008, a w przypadku realizacji wydatków – za rok 2008.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Schronisko PRZEGIBEK Rycerka Górna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii schronisko młodzieżowe
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Skoczów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r. oraz 5% wydatków 2007-2008r. Protokół z kontroli z dnia 12.09.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.10.2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Schronisko KLIMCZOK w Bystrej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii schronisko młodzieżowe
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podrózy Wakacje 24.pl w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: EXPLORER w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r., w tym 5% wydatków oraz 5% wydatków 2007-2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713