Czas wygenerowania treści 2020-08-07 14:52:02


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach w likwidacji, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 22.06.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.07.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, Żywiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 8.06.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.06.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 18.02.2008r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań: a) z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP; 2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, w wyniku czego zapłacono odsetki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KATOWICACH, FILIA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZAKRES: WARUNKI LOKALOWO – KADROWE (PO PRZEPROWADZCE), DYSCYPLINA PRACY, SPRAWOWANIE NADZORU NAD FILIĄ, TERMIN
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KATOWICACH, FILIA W PSZCZYNIE ZAKRES: WARUNKI LOKALOWO – KADROWE, DYSCYPLINA PRACY, SPRAWOWANIE NADZORU NAD FILIĄ, DZIAŁANIE INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006-2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Skoczów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: - Ustalenia ogólnoorganizacyjne - Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym aneksem do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2006/2007 - Realizacja wydatków rzeczowych za okres od 01.01.2007 r. - 30.04.2007 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Teatr Rozrywki, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie spraw organizacyjnych
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki. Zakres czasowy kontroli:  Rok szkolny 2006/2007 Zakres tematyczny kontroli:  książka obiektu budowlanego, zasadność prac remontowych, przegląd obiektu po przerwie wakacyjnej, zawieranie umów najmu i dzierżawy,  zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2006/2007  zgodność aktów wewnętrznych kolegium z przepisami prawa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za okres od 20.09.2006r. do 26.04.2007r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Protokół z kontroli z dnia 25.05.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.06.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 2.08.2007r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, wskutek czego nastąpiła zapłata odsetek; 2. Udzielenie zamówień na zakup paliwa i usługi prawnicze z naruszeniem przepisów Prawo zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713