Czas wygenerowania treści 2021-06-22 20:14:33


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość udokumentowania darowizny komory hiperbarycznej i 5% wydatków za 2007r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-8-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: zwalnianie rodziców w części lub w całości z odpłatności za wyżywienie, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Śląskiego zasadami, zgodność aktów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa, finansowo- księgowa – realizacja wydatków rzeczowych, nagród dyrektora, wypłacanie zasiłków na agospodarowanie zgodnie z KN, wypłacanie „dodatków” zgodnie z przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego zasadami, urlopy dla poratowania zdrowia – zgodność z przepisami prawa, wypłacanie wynagrodzenia, wypłata wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-8-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej, Kuźnia Raciborska
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: zwalnianie rodziców w części lub w całości z odpłatności za wyżywienie, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Śląskiego zasadami, zgodność aktów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa, nagród dyrektora, wypłacanie zasiłków na zagospodarowanie zgodnie z KN, wypłacanie “dodatków” zgodnie z przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego zasadami, urlopy dla poratowania zdrowia – zgodność z przepisami, wypłacanie wynagrodzenia, wypłata wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-8-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, Radzionków
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa i 5% wydatków 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-8-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wydział Ochrony Środowiska (OS)
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość zwrotów nadpłat dokonanych podmiotom korzystającym ze środowiska, prowadzenie dokumentacji księgowej za okres od 01.01.2004r. do 31.07.2007r. Protokół z kontroli z dnia 28.09.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.10.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-8-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: PTTK o/Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
poprawności wykonania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, zapewnienia przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-8-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowew Sosnowcu , Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2006-2007r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Protokół z kontroli z dnia 10.08.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4.09.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 7.02.2008r. w zakresie nieterminowego opłacania w 2006r. podatku od nieruchomości, co spowodowało zapłatę odsetek oraz kosztów upomnienia.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Camping C'est La Vie w Żywcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii camping ** ( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Schronisko STOŻEK w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii schronisko
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: PTTK O/Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek -posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, -zapewnienia przez oranizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-7-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713