Czas wygenerowania treści 2021-04-14 13:35:24


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny, Koszęcin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003r. oraz 5% wydatków za lata 2001-2003, sprawy wynikające ze skargi, wspólnie z Wydziałem Kultury.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Górniczy Związkowy Klub Sportowy "Sośnica" w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Brydża Sportowego w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola kompleksowa 1. Organizacja i kierowanie placówką. 2. Warunki kadrowe i rotacja nauczycieli 3. Realizacja zadań regionalnego systemu doskonalenia nauczycieli, plan rozwoju biblioteki. 4.Udostępnienie zbiorów i czas otwarcia biblioteki. 5. Wzbogacanie zbiorów. 6. Działalność edukacyjna. 7. Współdziałanie biblioteki ze środowiskiem, 8. Komputeryzacja i zastosowanie środków audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanego programu „Arkusz organizacyjny 2000+” 9. Zgodność stanu zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki 10. Dyscyplina pracy(listy obecności, zeszyty wyjść, służbowych i prywatnych, rejestr delegacji służbowych, rejestr kontroli służbowych).
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Tychach 1. Ocena warunków lokalowych. 2. Dyscyplina pracy(listy obecności, zeszyty wyjść, służbowych i prywatnych, rejestr delegacji służbowych, rejestr kontroli służbowych).
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Bokserski w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu, Orzesze Zawiść
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003r., realizacja zadań statutowych i polityki kadrowej, wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa 1. Działalność statutowa 2. Nauczyciele, administracja i obsługa
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-2-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Europejskich w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa 1. Działalność statutowa 2. Nauczyciele, administracja i obsługa
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-2-2004
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713