Czas wygenerowania treści 2019-11-17 13:28:13

Załącznik 1A - SOPZ
Załącznik 1B - wzór umowy
Załącznik 3 - wykaz usług dot. warunku (wykonawca)
Załącznik 4 - wykaz usług dot. warunku (trener)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Oferta pn. "Gramy o Życie"
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018-2030

(stan na dzień 21.05.2018 r.)
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1556/OS/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce JOHNSON CONTROLS FOAM Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Wygoda 6 decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2008 r. znak: 1326/OS/2008, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: Nr 3072/OS/2009 z dnia 21 września 2009 r.; Nr 4817/OS/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.; Nr 889/OS/2011 z dnia 24 marca 2011 r.; Nr 1622/OS/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.; Nr 950/OS/2014 z dnia 12 maja 2014 r., Nr 2168/OS/2014 z paĽdziernika 2014 r. i Nr 2320/OS/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., dla instalacji wytwarzania spienionych wyrobów poliuretanowych metodą polimeryzacji i spienienia zlokalizowanej w Żorach przy ul. Wygoda 6, prowadzonej aktualnie przez Spółkę Adient Foam Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Wygoda 6.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713