Czas wygenerowania treści 2019-12-05 22:46:47

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2550/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/PZ/83/9/06 z dnia 19 czerwca 2006r. (zmienioną decyzją Marszalka Województwa Śląskiego nr 1871/OS/2011 z 28 czerwca 201 lr. oraz postanowieniem Marszalka Województwa Śląskiego nr 710/OS/2011 z 21 paĽdziernika 2011r.) udzielającej FENICE POLAND Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji - Neutralizator ścieków, zlokalizowanej przy ul. Grażyńskiego 141 w Bielsku-Białej.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2551/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszalka Województwa Śląskiego nr 875/OS/2008 z dnia 15 kwietnia 2008r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 3300/OS/2008 z 19 grudnia 2008r., nr 685/OS/2010 z 1 marca 2010r., nr 315/OS/2011 z 4 lutego 2011 r., nr 226/OS/2014 z 10 lutego 2014r.), udzielającą BGH Polska Sp. z o.o., pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę i instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz instalacji pomocniczych.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2552/OS/2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-IV-6618/27/15/07 z dnia 17 grudnia 2007r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 2334/OS/2008r. z dnia 22.08.2008r., nr 910/OS/2008 z dnia 26.03.2009r., nr 1880/OS/2009 z dnia 15.06.2009r., nr 3982/OS/2009 z dnia 1.12.2009r., nr 2736/OS/2010 z dnia 2.07.2010r., nr 4093/2010 z dnia 30.09.2010r., nr 5460/OS/2011 z dnia 16.12.2010r., nr 1065/OS/2011 z dnia 12.04.201 lr., nr 2151/OS/2011 z dnia 19.07.201 lr., nr 3785/OS/2011 z dnia 22 grudnia 201 lr., nr 86/OS/2012 z dnia 16.01.2012r., nr 1921 z dnia 13.07.2012r., nr 1976 z dnia 12.09.2013r. oraz nr 769/OS/2014 z dnia 07.04.2014r., a także postanowieniami Marszałka Województwa Śląskiego nr 607/OS/2009 z dnia 25.06.2009r., nr 957/OS/2010 z dnia 12.10.2010r., nr 364/OS/2011 z dnia 17.05.201 lr.) udzielającą EnerSys Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji metali nieżelaznych o zdolności produkcyjnej powyżej 4Mg wytopu ołowiu na dobę, zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 73.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2625/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2007r. znak: ŚR-II-6618/48/07 (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z 14 sierpnia 2013r Nr 1800/OS/2013.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego Grupie Producentów Rolnych Bakss Sp. z o.o. w Sosnowcu dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w Sadowię przy ul. Powstańców Śląskich.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2627/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 paĽdziernika 2008 r. Nr 2660/OS/2008, udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla ’’AGROFERM” Hodowla Drobiu Tomasz Suchecki dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Zawada 41.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2628/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 grudnia 2007r. znak: ŚR/III/6618/163/5/07 (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2013r. Nr 1339/OS/2013) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla P.P.U.H. „JAJ-POL” Sp. z o.o. w Stanowicach dla instalacji do chowu kur niosek oraz chowu brojlera zlokalizowanych w Stanowicach przy ul. 1 maja 30.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2752/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1308/OS/2008 znak: OS.GO./7628/36/08 z dnia 30 maja 2008r. (zmienioną: decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3911/OS/2009 z 26 listopada 2009r., nr 2330/OS/2010 z 11 czerwca 2010r., nr 3212/OS/2010 z 31 lipca 2010r., nr 2180/OS/2013 z 10 stycznia 2013r.) udzielającą „Remondis” Tarnowskie Góry Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 1-3 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowskich Górach - Rybnej ul. Laryszowska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2778/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1410/OS/2009 z dnia 11 maja 2009r., nr sprawy: OS.PH.7628-32/08, udzielającą Fermie Drobiu B.W. Skubisz pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC: Ferma Drobiu B.W. Skubisz w Pilchowicach .
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2779/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 272/OS/2011 z dnia 2 lutego 2011 r., nr sprawy: OS.PH.7628-25/10 (zmienioną decyzją nr 555/OS/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z 14 marca 2012r., nr sprawy: OS.PH.7222.00042.2011), udzielającą Fermie Drobiu Janiczek pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC: „Ferma Drobiu” Janiczek zlokalizowanej przy ul. Głównej 2a w Bukowie, gm. Lubomia.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2793/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1107/OS/2012 z dnia 9 maja 2012r., nr sprawy: OS.PH.7222.00031.2012 (zmienioną decyzją nr 3619/OS/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z 31 grudnia 2012 r., nr sprawy: OS PZ.7222.00048.2012), udzielającą Fermie Drobiu Marcin Kłosek pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC: Ferma Drobiu Marcin Klosek zlokalizowanej przy ul. Orzeszkowej 5 w Golasowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713