Czas wygenerowania treści 2020-07-06 18:57:52

Wydawanie zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
Wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny) oraz jej zmian

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz jego zmian.
Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi
Zgłaszanie instalacji, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, a które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713