Czas wygenerowania treści 2021-01-24 09:44:13

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 11 maja 2016
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Posiedzenie wyjazdowe

Środa o godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Omówienie stanu gleb w województwie śląskim, potrzeb wapnowania i działań, jakie należałoby podjąć w celu kontynuacji regeneracyjnego wapnowania gleb.
 3. Sprawy różne.

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Gliwicach, ul. Gen. Sowińskiego 26

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-05-2016 06:59:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 maja 2016
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2015 rok, informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego, a także wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.
 3. Informacja Wydziału Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego dotycząca wyników kontroli w 2015 roku.
 4. Informacja zespołów kontrolnych Komisji dotycząca wyników kontroli.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 6. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-04-2016 09:53:42
Ostatnia aktualizacja: 28-04-2016 13:37:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 18 kwietnia 2016
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 9:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Programu bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016.
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-04-2016 07:21:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 kwietnia 2016
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek w przerwie sesji Sejmiku


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/17/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach z druku V/346.
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-04-2016 07:21:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 kwietnia 2016
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku (druki V/340,341,342,343).
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-04-2016 14:16:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 kwietnia 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piątek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 18.03.2016 r.
 3. Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Racibórz (druk V/344).
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Przyrów (druk V/345).
 6. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-04-2016 10:12:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 kwietnia 2016
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”:
  -wystąpienie konsultanta projektu prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Kamińskiego.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-04-2016 14:18:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 kwietnia 2016
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-04-2016 13:54:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 kwietnia 2016
Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pn. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutu Regionalnemu Instytutowi Kultury w Katowicach.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/17/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach.
 5. Omówienie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.
 6. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-04-2016 10:27:16
Ostatnia aktualizacja: 08-04-2016 10:28:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 13 kwietnia 2016
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Agroenergetyka – szanse i bariery.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-04-2016 06:57:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713