Czas wygenerowania treści 2021-01-24 09:08:26

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 4 kwietnia 2014
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wizyta w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. Roździeńskiego.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. Roździeńskiego

Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-03-2014 13:45:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 3 kwietnia 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 277, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-03-2014 13:31:36
Ostatnia aktualizacja: 31-03-2014 13:56:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 3 kwietnia 2014
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek o godz. 14.00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą Sesję Sejmiku w sprawie: - uchwalenia „ Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2014 (Druk IV/799).
 3. Kompetencje i obowiązki Marszałka Województwa Śląskiego wobec klientów biur podróży.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-03-2014 13:22:07
Ostatnia aktualizacja: 31-03-2014 13:55:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 3 kwietnia 2014
Komisja Rewizyjna

Czwartek, godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza skarg na Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-03-2014 13:34:47
Ostatnia aktualizacja: 31-03-2014 13:55:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 3 kwietnia 2014
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12.00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Kierunki restrukturyzacji samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie na lata 2014 – 2018.
 3. Informacja Zarządu Województwa Śląskiego na temat sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
 4. Informacja Zarządu Województwa Śląskiego na temat sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 6. Sprawy różne.

Sala 277, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-03-2014 13:39:17
Ostatnia aktualizacja: 31-03-2014 13:54:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 3 kwietnia 2014
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Czwartek, godz. 11:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Rozpatrzenie wniosku Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o rozwiązanie stosunku pracy z Panem Jerzym Gorzelikiem, Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-03-2014 13:41:47
Ostatnia aktualizacja: 31-03-2014 13:54:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 3 kwietnia 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek o godz. 11.00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Rozpatrzenie wniosku Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o rozwiązanie stosunku pracy z Panem Jerzym Gorzelikiem, Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Urząd Miejski w Bielsku – Białej, pl. Ratuszowy 1.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-03-2014 13:28:48
Ostatnia aktualizacja: 08-04-2014 08:38:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 19 marca 2014
doraźna Komisja ds. Organizacji Pozarządowych

Środa, godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Ustalenie harmonogramu pracy Komisji oraz tematyki posiedzeń na 2014 rok.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-03-2014 12:15:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 marca 2014
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 3. Prezentacja z realizacji „Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020” za okres 2011-2012.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Godz. 13.00 sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Około godz. 13.00 wizyta członków Komisji Edukacji, Nauki i Kultury w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-02-2014 14:49:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 marca 2014
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek, godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Ocena Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz programu Leader w województwie śląskim w nowym okresie programowania.
 3. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
 4. Wytypowanie przedstawiciela do prac w Komisji Konkursowej do spraw konkursów dotyczących realizacji zadań w ramach programu wojewódzkiego o nazwie „Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus na lata 2010 – 2014”.
 5. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-03-2014 15:26:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713