Czas wygenerowania treści 2021-06-12 13:03:04

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 11 marca 2011
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, 11 marca 2011

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-03-2011 09:32:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 marca 2011
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, 10 marca 2011

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Przedstawienie informacji na temat planu remontu dróg wojewódzkich.
 4. Informacja na temat działalności Spółki Koleje Śląskie.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-03-2011 13:09:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 marca 2011
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Czwartek, 10 marca 2011

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie proponowanych zmian w statucie Województwa Śląskiego.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-03-2011 12:54:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 marca 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, 10 marca 2011

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Dyskusja dotycząca powołania pełnomocnika ds. równego statusu kobiet i mężczyzn w województwie śląskim.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-03-2011 08:53:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 marca 2011
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek, 10 marca 2011

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. godz. 11.00-11.10 Otwarcie posiedzenia.
 2. godz. 11.10-12.00 Omówienie aktualnego stanu funkcjonowania gospodarstw rolnych na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa /ref. p. Tomasz Kołodziej – Prezes ARiMR/.
 3. godz. 12.00-13.30 Przedstawienie poszczególnych stanowisk komisji ds. rolnych Sejmików Województw Małopolskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Śląskiego oraz Świętokrzyskiego na temat priorytetów dotyczących obszarów wiejskich w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej po roku 2014.
 4. godz. 13.30-14.00 Przerwa w obradach.
 5. godz. 14.00-15.00 Wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego projektu rezolucji w sprawie wprowadzenia priorytetu Wspólnej Polityki Rolnej w prezydencję Polski w Unii Europejskiej ze szczególnym zagwarantowaniem potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich regionów Polski południowo-wschodniej o rozdrobnionej strukturze agrarnej.
 6. godz. 15.00-15.15 Informacja na temat konferencji „Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku w perspektywie finansowej UE 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rolnictwa w przededniu prezydencji Polski w UE.” w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 7. godz. 15.15-15.30 Wolne wnioski.
 8. godz. 15.30 Zamknięcie posiedzenia.

Sala Konferencyjna Jowisz, Hotel Dosłońce Conference & SPA /www.dosloncespa.pl/ w Racławicach (powiat miechowski, Województwo Małopolskie).

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-03-2011 08:27:56
Ostatnia aktualizacja: 09-03-2011 08:30:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 9 marca 2011
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa, 9 marca 2011

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018.
 4. Założenia Programowe Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-03-2011 10:28:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 marca 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, 7 marca 2011

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Założenia Programowe Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.
 3. Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-03-2011 10:18:13
Ostatnia aktualizacja: 04-03-2011 11:21:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 7 marca 2011
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek, 7 marca 2011

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2011 rok oraz stan realizacji dopłat bezpośrednich.
 3. Zadania Agencji Nieruchomości Rolnych na 2011 rok oraz stan zagospodarowania zasobów Agencji.
 4. Zadania Agencji Rynku Rolnego na 2011 rok.
 5. Zadania realizowane przez Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
 6. Sprawy różne i wniesione.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-03-2011 08:59:16
Ostatnia aktualizacja: 04-03-2011 11:19:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 4 marca 2011
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Piątek, 4 marca 2011

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 2. Współpraca Międzynarodowa Województwa Śląskiego – przegląd działań i plany na przyszłość.
 3. Sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za rok 2010 oraz plan pracy na rok 2011.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-02-2011 10:30:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 2 marca 2011
Komisja Rewizyjna

Środa, 2 marca 2011

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie zespołów kontrolnych w celu realizacji planu kontroli Komisji w 2011 roku.
 3. Analiza skarg na Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-02-2011 09:49:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713