Czas wygenerowania treści 2020-11-24 22:26:53

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 17 lutego 2010
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa, 17 lutego 2010 r.

godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Śląskiego (przed sesją Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-02-2010 10:46:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 lutego 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 16 lutego 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-02-2010 10:14:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 lutego 2010
Komisja Rewizyjna

Wtorek, 16 lutego 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zakończenie analizy sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2009 r.
 3. Analiza skarg na Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-02-2010 10:13:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 lutego 2010
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 15 lutego 2010 r.

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie Strategii Województwa Śląskiego.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-02-2010 10:46:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 lutego 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 15 lutego 2010 r.

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2020”.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-02-2010 09:25:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 lutego 2010
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek, 8 lutego 2010

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej Owca Plus 2010 – 2014.
 3. Rządowy projekt ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 2547).
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-02-2010 09:27:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 3 lutego 2010
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Środa, 3 lutego 2010

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Posiedzenie w całości poświęcone będzie prezentacji przedstawicielom jednostek będących potencjalnymi beneficjentami możliwości wynikających ze „Wstępnej koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych”.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-01-2010 13:21:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 stycznia 2010
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa, 20 stycznia 2010

godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-01-2010 12:59:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 stycznia 2010
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Środa, 20 stycznia 2010

godz. 9:45

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach POKL.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 280 (gabinet Przewodniczącego Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-01-2010 11:29:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 stycznia 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 19 stycznia 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie „Wstępnej koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych”.
 3. Działalność Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w 2009 roku, plany na rok 2010 i kolejne lata.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-01-2010 11:22:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713