Czas wygenerowania treści 2020-11-24 22:29:41

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 14 kwietnia 2008
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 14 kwietnia 2008

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:
  1. utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pn: „Śląski Ogród Zoologiczny” (druk III/335),
  2. upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na 2009 rok na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej Województwa Śląskiego ( druk III/336),
  3. zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok (druk III/337),
  4. aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010 stanowiącego załącznik nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/20/1/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie Budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008 (druk III/342),
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-04-2008 15:08:21
Ostatnia aktualizacja: 07-04-2008 15:10:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 14 kwietnia 2008
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Poniedziałek, 14 kwietnia 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w Województwie Śląskim – szanse i zagrożenia. Założenia programu operacyjnego na lata 2008- 2013.
 3. Wybór przedstawicieli Komisji – konkursy ofert skierowane do organizacji pozarządowych.
 4. Informacja o stanie ogłoszonych konkursów
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-04-2008 10:07:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 kwietnia 2008
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek, 11 kwietnia 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Tematem wiodącym będzie program rozwoju bazy sportowej Województwa Śląskiego.

Sala nr 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-04-2008 14:24:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 kwietnia 2008
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Środa, 9 kwietnia 2008

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie propozycji zmian w Statucie Województwa Śląskiego i Regulaminie Sejmiku Województwa Śląskiego, które zostały zgłoszone przez Radnych.
 4. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-04-2008 14:15:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 kwietnia 2008
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa, 9 kwietnia 2008

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Analiza i omówienie współpracy z:
  1. Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,
  2. Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
  3. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska,
  4. jednostkami naukowo-badawczymi,
  5. organizacjami pozarządowymi,
  6. jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji ustawowych zadań Marszałka i Zarządu Województwa.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-03-2008 10:53:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 kwietnia 2008
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa, 9 kwietnia 2008

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Kryterium regionalne oceny projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 529, budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-04-2008 10:08:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 marca 2008
Komisja Rewizyjna

Środa, 26 marca 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołów.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2007 r.
 3. Analiza skarg na Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Omówienie wyników kontroli zespołu powołanego do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
 5. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-03-2008 11:25:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 marca 2008
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Środa, 19 marca 2008

godz. 8:00 (środa przed Sesją Sejmiku)

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie propozycji zmian w Statucie Województwa Śląskiego i Regulaminie Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego
 5. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 274, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-03-2008 13:53:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 marca 2008
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 18 marca 2008

godz. 13:30

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Omówienie sytuacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen Jerzego Ziętka w Chorzowie.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice


Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-03-2008 15:18:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 marca 2008
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Wtorek, 18 marca 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-03-2008 14:23:14
Ostatnia aktualizacja: 12-03-2008 14:38:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713