Czas wygenerowania treści 2020-01-28 10:22:38

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 19 marca 2007
Doraźna Komisja ds. Polityki Gospodarczej

godz. 13:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Polityki Gospodarczej.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Wystąpienia zaproszonych gości na temat działania w zakresie stwarzania sprzyjających warunków oraz udzielania pomocy dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
3. Dyskusja.
4. Plan pracy komisji.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-03-2007 15:26:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 marca 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia


Poniedziałek, 12 marca 2007

godz. 16:00


Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia.
1. Podstawy prawne działania i zasady finansowania jednostek służby zdrowia.
2. Informacja o wynikach finansowych zakładów opieki zdrowotnej dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim w latach 2005-2007.
3. Informacja NFZ o finansowaniu świadczeń zdrowotnych w rodzajach oraz zakresach świadczeń w latach 2005-2007 (z uwzględnieniem wykonań i nadwykonań w zakresach).
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-03-2007 15:31:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 marca 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego


Poniedziałek, 12 marca 2007

godz. 14:30


Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
2. Stan przygotowań Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
3. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą Sesję Sejmiku:
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (druk III/68),
4. Zapoznanie się z opinią prawną na temat wniosku Pana Rajmunda Pollaka,
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
6. Sprawy bieżące,
7. Zamknięcie posiedzenia.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-03-2007 15:28:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 marca 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Piątek, 8 marca 2007

godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Przedstawienie oraz prezentacja zakresu działalności Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:
• przedstawienie wstępnych wyników za rok 2006,
• zapoznanie Komisji z planami rozwoju.
3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Korespondencja.
5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2007 12:16:06
Ostatnia aktualizacja: 05-03-2007 12:16:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 7 marca 2007
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Czwartek, 7 marca 2007

godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Przedstawienie i omówienie placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
3. Wybór przedstawicieli do Rad Programowych w kolegiach nauczycielskich, nauczycielskich kolegiach języków obcych oraz w kolegiach pracowników służb społecznych.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Sejmiku.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2007 12:12:01
Ostatnia aktualizacja: 05-03-2007 12:13:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 5 marca 2007
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Poniedziałek, 5 marca 2007

godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia,
2. Problemy społeczne w woj. Śląskim i ich rozwiązywanie w świetle Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020,
3. Zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
4. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2007 12:08:19
Ostatnia aktualizacja: 05-03-2007 12:09:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 1 marca 2007
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

01 marca 2007

  1. Zwiedzanie fermy w Kostkowicach (godz. 13:30).
  2. Zwiedzanie stadniny koni w Ochabach - nowoczesne metody rozrodu koni (godz. 15:00).
  3. Gospodarka leśna - stan i zagrożenia na przykładzie Nadleśnictwa Ustroń (godz. 18:00).
  4. Zadania Samorządu Województwa w zakresie rolnictwa, leśnictwa i terenów wiejskich (godz. 19:30).

02 marca 2007

  1. Zwiedzanie ścieżki przyrodniczo - leśniczej "Skalica" w Nadleśnictwie Ustroń (godz. 9:00).

Nadleśnictwo Ustroń

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 26-02-2007 10:05:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 27 lutego 2007
Komisja Rewizyjna

Wtorek, 27 lutego 2007

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Dyskusja i przyjęcie propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej.
  4. Przygotowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego.
  5. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 23-02-2007 15:40:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 lutego 2007
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

godz. 9:45

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały własnej nr II/43/4/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku dotyczącej "Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Województwie Śląskim"

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-02-2007 14:51:27
Ostatnia aktualizacja: 16-02-2007 14:53:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 20 lutego 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia obowiązania w latach 2008,2009,2010 na prowadzenie regionalnych, kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy świadczenie usług publicznych na linii kolejowej Bytom-Gliwice-Bytom, druk III/57.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
4. Sprawy bieżące,
5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-02-2007 14:48:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713