Czas wygenerowania treści 2020-10-25 12:23:13

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/22/6/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/22/4/2012zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Regionem Nord-Pas de Calais (Republika Francuska)
IV/22/3/2012absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2011
IV/22/2/2012rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2011 rok
IV/21/14/2012zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/21/11/2012zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/21/10/2012zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok
IV/21/9/2012wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
IV/21/6/2012przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2012 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
IV/21/5/2012zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/21/4/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/20/15/2012zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/20/13/2012określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2012 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty: 908.048,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2012 roku
IV/20/9/2012udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w ramach realizacji w budżecie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi
IV/20/8/2012zmiany uchwały Nr IV/ 18/8/2012Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2012
IV/20/6/2012udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczekociny na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi gminnej na odcinku Szczekociny - Chałupki
IV/20/4/2012zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/20/3/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/19/1/2012udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowych dla gmin, przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej, która miała miejsce 3 marca 2012 roku w pobliżu miejscowości Szczekociny w województwie śląskim
IV/19/2/2012podjęcia działań zmierzających do połączenia dwóch instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dla którego organizatorem jest Województwo Śląskie oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, dla której organizatorami są Gmina Zabrze i Województwo Śląskie, w celu utworzenia wspólnej instytucji kultury, dla której organizatorami będą Gmina Zabrze i Województwo Śląskie
IV/19/11/2012zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/19/13/2012zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2012
IV/19/14/2012zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2012
IV/19/15/2012udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2012
IV/19/16/2012zmiany uchwały Nr III/56/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713