Czas wygenerowania treści 2021-04-18 11:21:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/15/10/2007zmiany siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
III/12/16/2007likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie
III/12/4/2007upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2008 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w celu umożliwienia budowy Akademickiego Centrum Sportu Akademii
III/12/26/2007zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
III/9/30/2007likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej
III/7/9/2007ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych administracji i obsługi jednostek działających w zakresie oświaty oraz wartości jednego punktu
III/5/5/2007likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi
III/3/8/2007zmiany siedziby Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
III/3/7/2007podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie
III/2/15/2006przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
II/53/19/2006podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej
II/53/18/2006podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi
II/53/17/2006likwidacji kierunku kształcenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie
II/53/16/2006likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
II/53/15/2006likwidacji VI. Liceum Profilowanego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
II/53/14/2006likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu
II/52/6/2006zabezpieczenia środków finansowych w latach 2007 – 2008 dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
II/51/21/2006zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa
II/51/20/2006przyjęcia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
II/50/14/2006zmiany uchwały Nr II/45/15/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji kierunku kształcenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie
II/50/13/2006zmiany uchwały Nr II/45/14/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
II/50/12/2006zmiany uchwały Nr II/45/13/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji VI Liceum Profilowanego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
II/49/18/2006zmiany Regulaminu przyznawania uczniom stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
II/49/17/2006wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 24
II/48/23/2006powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Śląskiego Kuratora Oświaty 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713