Czas wygenerowania treści 2020-08-14 03:24:58

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/48/17/2006wyrażenia zgody na odstąpienie przez Województwo Śląskie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na okres powyżej 3 lat, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czernichowie
II/48/16/2006wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 46-48, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
II/48/15/2006zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego
II/47/12/2006wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego
II/45/7/2006wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Gminy Lubliniec
II/45/4/2006utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości
II/43/13/2006wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa w sprawie przejęcia przez Województwo Śląskie akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Katowicach
II/42/13/2005zmiany uchwały własnej Nr II/40/14/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach w Jaworzu przy ulicy Kaczeńcowej 250 i 430, stanowiących własność Województwa Śląskiego
II/42/12/2005wyrażenia zgody na udzielenie 80% bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w budynku przy ulicy Liliowej 64 w Jaworzu, stanowiącego własność Województwa Śląskiego
II/42/11/2005zmiany uchwały własnej Nr II/40/10/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
II/42/10/2005złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
II/41/15/2005wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Krzepicach, na rzecz Miasta na prawach powiatu Częstochowa
II/41/14/2005darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
II/40/20/2005złożenia oświadczenia Ministrowi Skarbu Państwa w sprawie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie
II/40/14/2005wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach w Jaworzu przy ulicy Kaczeńcowej 250 i 430, stanowiących własność Województwa Śląskiego
II/40/13/2005wyrażenia zgody na nabycie w trybie bezprzetargowym przez Województwo Śląskie od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pyrzowicach, z przeznaczeniem na rozbudowę lotniska Katowice w Pyrzowicach
II/40/12/2005wystąpienia do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach w sprawie objęcia przez Województwo Śląskie akcji w zamian za wniesiony wkład pieniężny
II/40/11/2005nabycia przez Województwo Śląskie 100 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach za kwotę 100.000 zł
II/39/24/2005objęcia przez Województwo Śląskie 800.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie za kwotę 8.000.000 zł
II/39/22/2005darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ulicy Kopernika, na rzecz Miasta Częstochowa
II/39/13/2005wyrażenia zgody na przekazanie Medycznemu Studium Zawodowemu nr 1 im. J. Koraszewskiego w Gliwicach w trwały zarząd nieruchomości położonej w Gliwicach przy ulicy Chudoby 10
II/39/12/2005wyrażenia zgody na przekazanie Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach w trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Lechickiej 24
II/38/3/2005nabycia przez Województwo Śląskie 100 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach za kwotę 100.000 zł
II/38/23/2005ustalenia szczególnego trybu przyznawania najemcom prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Województwa Śląskiego
II/37/9/2005wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Śląskie na rzecz Miasta Rabka Zdrój nieruchomości położonych w Rabce Zdroju, po cenie obniżonej w stosunku do ich wartości rynkowej 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713