Czas wygenerowania treści 2021-04-18 11:30:21


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, Radzionków
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2017.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Obwód Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępność i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2016 – 2017.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w roku 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-4-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-4-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej, Kuźnia Raciborska
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowa 2016 – 2017 – 5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli – kontrola finansowa 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowa 2016 - 2017 - 5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli - kontrola finansowa 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-4-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Regulowanie zobowiązań i windykacji należności budżetowych za lata 2015-2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-4-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola dotyczy prawidłowości przepływów finansowych oraz prawidłowości zwrotu odzyskiwanego z Urzędu Skarbowego w roku 2016 podatku Vat dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-4-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "KUBALONKA" w Istebnej, Istebna-Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowa 2016 - 2017 - 5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli - kontrola finansowa
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-3-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-3-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713