Czas wygenerowania treści 2020-07-14 17:48:55


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie udzielonych zamówień w 2014 roku oraz w I kwartale 2015 roku na prowadzenie szkoleń na podstawie art. 130 ust. 3 prawo o ruchu drogowym i § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnośląskie, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wykorzystanie dotacji udzielonej na niżej wymienione zadania remontowe realizowane w 2014 r.: - montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, - wykonanie zaleceń PSP 3. Etap.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Pilchowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2012-2015
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu WOKiS , Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa 2014-2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola prawidłowości zwrotu odzyskanego z US w roku 2014 podatku VAT dla zadania Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz kontrola prawidłowości przepływów finansowych dla w/w dotowanego w 2014 roku ze środków budżetu województwa
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu, Orzesze Zawiść
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014-2015 Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.10.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014-2015 Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.08.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Skoczów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowa 2014-2015. Kontrola przeprowadzona za okres 2014/2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-5-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Pilchowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2014 – 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowew Sosnowcu , Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014-2015
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-4-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713