Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:41:03


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie , Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2012 - 2013 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 27.11.2014 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4.12.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Zamek Lubliniec w Lublińcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Bokserski w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wykorzystania dotacji i rozliczania środków z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2013 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu województwa śląskiego w 2013 r. Protokół z kontroli podpisano w dniu 29.10.2014 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.12.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2012-2013 i bieżącej. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.12.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią SP ZOZ w Gliwicach, ul. Zygmunta Sterego 20, 44 – 100 Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji staży podyplomowych lekarzy medycyny za okres od 01.10.2011 r. do dnia 31.12.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Stara Kamienica
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych (43-173) przy ul. Wyszyńskiego 8
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola realizacji zadania publicznego pod tytułem Akademia Filmu Śląskiego "Filmowe Południe" zleconego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 859/252/IV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713