Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:48:25


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 13 listopada 2013r. przeprowadzona została w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku - Białej kontrola problemowa (planowa). Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2012/2013, rok budżetowy 2012 Zakres tematyczny kontroli: I. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013. II. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 13 listopada 2013r. przeprowadzona została w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku - Białej kontrola problemowa (planowa). Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2012/2013, rok budżetowy 2012 Zakres tematyczny kontroli: I. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013. II. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Medyczne Sokrates Sp. z o.o. w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Allegrii w Będzinie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel*** ( trzy gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: sposób wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2010 – 2012.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Edukacji Zawodowej "Cargo" Sp. z o.o. w Jaworznie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca rybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa waruników, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 plt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: sposób wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2010 – 2012.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Toszku, Toszek
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2011-2012 i bieżącej. Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.12.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Turystyczne Beskid Tour w Bielsku-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: zgodność faktycznego zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do tego arkusza, Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2012/2013.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713