Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:47:27


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o. o. w Tąpkowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa pracowni psychologicznej w zakresie zasad i metodyki przeprowadzanych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz sposobu przeprowadzania badań psychologicznych zgodnie z art. 124b ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śl.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 02.11.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 01.12.2011 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 31.01.2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, Gorzyce
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 31.10.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.11.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Biblioteka Śląska, Katowice
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Świętoszówka
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Relax w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel -kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego Bielsko Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego kursy ADR wymagań określonych w art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: LDK Consulting Lidia Karasiewicz Centrum Usług Psychologicznych
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa pracowni psychologicznej w zakresie zasad i metodyki przeprowadzanych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz sposobu przeprowadzania badań psychologicznych zgodnie z art. 124b ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) Protokół kontroli podpisany w dniu 28.10.2011r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.11.2011r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Beltour w Łaziskach Górnych
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 21.10.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.11.2011 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 31.01.2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713