Czas wygenerowania treści 2021-01-16 09:44:37


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Europejskich w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków za lata 2008-2009. Protokół z kontroli z dnia 22.05.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 3.07.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 21.07.2009r. w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu poszycia dachowego bez ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-5-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r. oraz 5% wydatków 2008-2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Biblioteka Śląska, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawy organizacyjne instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r. oraz 5% wydatków 2008-2009r. Protokół z kontroli z dnia 19.10.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 25.11.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 20.05.2010r. w zakresie: 1. Nieprzekazanie w 2008r. do budżetu województwa pobranych dochodów i przeznaczenie ich na wydatki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
a) sprawdzenie zgodności danych wykazanych w „Informacji o wybranych kosztach w 2007r.” – materiale wyjściowym do kalkulacji dotacji podmiotowej – z faktycznym wykonaniem tych kosztów w 2007 roku, b) sprawdzenie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z za 2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: - prawidłowość zatrudniania pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk oraz klasyfikacji według kategorii zaszeregowania, - prawidłowość stosowania procedur naborowych na wolne stanowiska urzędnicze. Kontrola przeprowadzona za okres lat szkolnych 2007/2008 oraz 2008/2009.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków 2008-2009r. Protokół z kontroli z dnia 29.04.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.06.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 29.12.2009r. w zakresie umowy najmu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków 2009r. Protokół z kontroli z dnia 14.07.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.09.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 11.12.2009r. w zakresie: 1. Nieterminowe regululowanie zobowiązań, skutkujące zapłatą odsetek. 2. Zwłoka w zapłacie składek ZUS za m-ce V, VI, VII, VIII 2008r. 3. Opóźnienie w uiszczeniu wpłaty na PFRON za m-c III 2008r. 4. W zakresie zamówień publicznych. Ponowne zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 31.08.2010r. w zakresie: 1. Nieterminowe regululowanie zobowiązań, skutkujące zapłatą odsetek; 2. Zwłoka w zapłacie składek ZUS za m-ce V, VI, VII, VIII 2008r.; 3. Opóźnienie w uiszczeniu wpłaty na PFRON za m-c III 2008r.; 4. W zakresie zamówień publicznych. Ponowne zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 1.12.2010r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, skutkujące zapłatą odsetek; 2. Zwłoka w zapłacie składek ZUS za m-ce V, VI, VII, VIII 2008r.; 3. Opóźnienie w uiszczeniu wpłaty na PFRON za m-c III 2008r.; 4. W zakresie zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków 2008-2009r. Protokół z kontroli z dnia 5.06.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 8.07.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 29.12.2009r. w zakresie: 1. Nieodprowadzenie dochodów budżetowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, Gorzyce
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007-2008r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 15.05.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.06.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 1.07.2009r. w zakresie: 1.Udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-4-2009
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713