Czas wygenerowania treści 2020-10-21 01:06:19


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pensjonat Melaksa w Węgierskiej Górce
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii pensjonat **(dwie gwiazdki )
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r. i bieżąca, w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 25.11.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.12.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 7.04.2010r. w zakresie zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: TERRA TRAVEL w Sosnowcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Ziemowit w Ustroniu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel **(dwie gwiazdki )
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: ELMART-TOUR Siemianowice Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Centrum Szkolenia i Dokształcania Kierowców w Raciborzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola spełniania przez przedsiębiorcę w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wymagań określonych w art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r. i bieżąca, w tym 5% wydatków za lata 2008-2009. Protokół z kontroli z dnia 27.10.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.11.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 18.12.2009r. w zakresie: 1.Naruszenie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 2.Nieterminowe płacenie składek ZUS.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r. oraz bieżąca, w tym 5% wydatków za lata 2008-2009. Protokół z kontroli z dnia 28.10.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 25.11.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: MEGA TRAVEL Sp.zo.o w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r. oraz bieżąca, w tym 5% wydatków za lata 2008-2009. Protokół z kontroli z dnia 19.11.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.12.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 2.02.2010r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, czego skutkiem była zapłata odsetek; 2. Nieterminowe regulowanie składek ZUS i PFRON. Ponowne zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 31.08.2010r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, czego skutkiem była zapłata odsetek; 2. Nieterminowe regulowanie składek ZUS i PFRON.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713