Czas wygenerowania treści 2020-08-07 15:19:06


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006-2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola problemowa "Sprawy organizacyjne instytucji"
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce - Zdroju sp. z o. o., Rabka - Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie zgodności zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły. - Kontrolę przeprowadzono w oparciu o: • art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.), • uchwały Nr 1393/174/II/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie , Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres: zwalnianie rodziców w części lub w całości z odpłatności za wyżywienie, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Śląskiego zasadami, zgodność aktów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa; nagrody dyrektora, wypłacanie zasiłków na zagospodarowanie zgodnie z KN, wypłacanie “dodatków” zgodnie z przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego zasadami, urlopy dla poratowania zdrowia – zgodność z przepisami, wypłacanie wynagrodzenia, wypłata wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach - Zdroju, Goczałkowice-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja wydatków rzeczowych za okres styczeń- maj 2007 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
ZAKRES: WARUNKI LOKALOWO – KADROWE, DYSCYPLINA PRACY, SPRAWOWANIE NADZORU NAD FILIĄ W TARNOWSKICH GÓRACH
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie , Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej im. prof. J.Gasińskiego w Tychach w likwidacji, Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006-2007r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Protokół z kontroli z dnia 27.06.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.07.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 8.02.2008r. w zakresie: 1. Nieterminowe odprowadzanie składek ZUS i PFRON w latach 2006 i 2007r.; 2. Zapłata odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych i PFRON.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, Jaworze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres: zwalnianie rodziców w części lub w całości z odpłatności za wyżywienie, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Śląskiego zasadami, zgodność aktów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa; nagrody dyrektora, wypłacanie zasiłków na zagospodarowanie zgodnie z KN, wypłacanie “dodatków” zgodnie z przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego zasadami, urlopy dla poratowania zdrowia – zgodność z przepisami, wypłacanie wynagrodzenia, wypłata wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola problemowa. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki. Zakres czasowy kontroli:  Rok szkolny 2006/2007 Zakres tematyczny kontroli:  zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2006/2007  zgodność aktów wewnętrznych kolegium z przepisami prawa
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-5-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713