Czas wygenerowania treści 2020-12-05 00:35:26


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z., Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2004 - I półrocze 2005r., 5% wydatków 2002 - I półrocze 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-8-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej RODN WOM w Lelowie
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-8-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej RODN WOM w Kłobucku
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-8-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Terminowości załatwiania spraw, przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, zgodności prowadzenia akt osobowych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych i wydatkowania środków na wynagrodzenia nauczycieli.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-8-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2002 - I półrocze 2005r., wspólnie z Wydziałem Polityki Gospodarczej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-8-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Skoczowie
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-8-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za okres wrzesień 2004 - I półrocze 2005r., w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-7-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Raciborzu
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-7-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śl.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003 - I półrocze 2005r., 5% wydatków 2002 - I półrocze 2005r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-7-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2003 - I kwartał 2005r., 5% wydatków 2002 - I kwartał 2005r., wspólnie z Wydziałem Edukacji i Nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-7-2005
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713