Czas wygenerowania treści 2021-04-14 14:09:16


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa Medycznego Studium Zawodowego w Sosnowcu: 1. Wybiórcze sprawdzenie poprawności prowadzenia teczek osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji 2. Wybiorcze sprawdzenie statutu i regulaminów pod kątem ich uregulowania. 3. Przegląd książki obiektu budowlanego. 4. Stan techniczny szkoły.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-4-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa: 1. Wykorzystanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2003r
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-4-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa: 1. Działalność statutowa. 2. Nauczyciele, administracja i obsługa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-4-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2003r.-I kwartał 2004r., 5% wydatków 2001- I kwartał 2004r., wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na restrukturyzację na 2003r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-4-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa: 1. Działalność statutowa. 2. Nauczyciele, administracja i obsługa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola kompleksowa: 1. Organizacja i kierowanie placówką. 2. Warunki kadrowe i rotacja nauczycieli,. 3. Poziom wykształcenia i awans zawodowy nauczycieli. 4. Realizacja zadań regionalnego systemu doskonalenia nauczycieli. 5. Współdziałanie ze środowiskiem, współpraca z organem prowadzącym , organami nadzoru pedagogicznego, innymi placówkami, bibliotekami pedagogicznymi, szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli. 6. Komputeryzacja i zastosowanie środków audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanego programu „Arkusz organizacyjny 2000+”. 7. Zgodność stanu zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki. 8. Dyscyplina pracy(listy obecności, zeszyty wyjść, służbowych i prywatnych, rejestr delegacji służbowych, rejestr kontroli służbowych).
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa: 1. Działalność statutowa. 2. Nauczyciele, administracja i obsługa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola kompleksowa: 1. Organizacja i kierowanie placówką. 2. Warunki kadrowe i rotacja nauczycieli,. 3. Poziom wykształcenia i awans zawodowy nauczycieli. 4. Realizacja zadań regionalnego systemu doskonalenia nauczycieli. 5. Współdziałanie ze środowiskiem, współpraca z organem prowadzącym , organami nadzoru pedagogicznego, innymi placówkami, bibliotekami pedagogicznymi, szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli. 6. Komputeryzacja i zastosowanie środków audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanego programu „Arkusz organizacyjny 2000+”. 7. Zgodność stanu zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki. 8. Dyscyplina pracy(listy obecności, zeszyty wyjść, służbowych i prywatnych, rejestr delegacji służbowych, rejestr kontroli służbowych).
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiederkiewicza, Mikołów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa 1. Wybiórcze sprawdzenie poprawności prowadzenia teczek osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji. 2. Wybiorcze sprawdzenie statutu i regulaminów pod kątem ich uregulowania. 3. Przegląd książki obiektu budowlanego. 4. Stan techniczny szkoły
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2002-I kwartał 2004r., realizacja zadań statutowych, wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-3-2004
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713