Czas wygenerowania treści 2019-11-17 14:00:55

Załącznik nr 3 do Uchwały 1125/259/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2018 r.
załącznik nr 1 do uchwały 1154
załącznik nr 2 do uchwały 1154
Zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram, kosztorys
Egzamin dla kandydatów na przewodników beskidzkich.
Egzamin dla przewodników beskidzkich - podwyższenie klasy uprawnień.
Egzamin dla przewodników beskidzkich - rozszerzenie uprawnień.
Informacja o udzieleniu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia wyjazdowego dla maksymalnie 165 uczestników z tematyki skutecznej komunikacji nastawionej na współpracę i osiąganie celów zespołowych. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póĽn.zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
Załacznik 2 - formularz ofertowy


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713