Czas wygenerowania treści 2020-07-09 15:39:52

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2015
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 83/OS/2015 z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 lipca 2006r. znak ŚR-III- 6618/PZ/60/05/9/06 udzielającą Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. w Zabrzu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Cmentarnej (zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego znak ŚR-1I-6618/60/05/13/06z dnia 30 listopada 2006r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: Nr 2083/OS/2008 z dnia 30 lipca 2008r., Nr 2279/OS/2010 z dnia 11 czerwca 2010r. Nr 2094/OS/2011 z dnia 14 lipca 201 lr., Nr 93/OS/2013 znak OS.GO.KW-00012/13 z dnia 2 stycznia 2013r.. nr 1218/OS/2013 z dnia 4 czerwca 2013r. nr 1923/OS/2014 z 26 września 2014r, nr 2524/OS/2014 z 3 grudnia 2014r.).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 70/OS/2015 z dnia 14.01.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-IY-6618/27/15/07 z dnia 17 grudnia 2007r. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 2334/OS/2()()8r. z dnia 22.08.2008r., nr 910/OS/2008 z dnia 26.03.2009r., nr 1880/OS/2009 z dnia 15.06.2009r., nr 3982/OS/2009 z dnia 1.12.2009r., nr 2736/OS/2010 z dnia 2.07.2010r., nr 4093/2010 z dnia 30.09.2010r„ nr 5460/OS/2011 z dnia 16.12.2010r„ nr 1065/OS/2011 z dnia 12.04.2011 r., nr 2151/OS/2011 z dnia 19.07.201 lr„ nr 3785/OS/2011 z dnia 22 grudnia 201 lr., nr 86/OS/2012 z dnia 16.01.2012r., nr 1921 z dnia 13.07.2012r., nr 1976 z dnia 12.09.2013r. nr 769/OS/2014 z dnia 07.04.2014r. oraz nr 2552/OS/2014 z dnia 12.09.2013 r., a także postanowieniami Marszałka Województwa Śląskiego nr 607/OS/2009 z dnia 25.06.2009r.. nr 957/OS/2010 z dnia 12.10.2010r., nr 364/OS/2011 z dnia 28.11.2014r.) udzielającej EnerSys Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji metali nieżelaznych o zdolności produkcyjnej powyżej 4Mg wytopu ołowiu na dobę, zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 73.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 99/OS/2015 z dnia 02.01.2015 r. w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „AGRO-MAS” Sp. z o.o. w Sierakowicach (Regon 530992340, NIP 7561002738) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 1PPC do chowu świń, zlokalizowanej w Sierakowicach przy ul. Rachowickiej 1.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713