Czas wygenerowania treści 2020-05-27 17:40:47

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2516/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2525/OS/2011 z 25 sierpnia 2011r., udzielającej Fermie Drobiu Marian Wątor zlokalizowanej przy ul. Zakładowej 25 w miejscowości Wojska gm. Tworóg pozwolenia zintegrowanego dla instalacji intensywnej hodowli drobiu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2518/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszalka Województwa Śląskiego nr 3689/OS/2012 z 2 września 2010r., (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 945/OS/2013 z 25 kwietnia 2013r.) udzielającej PUREKO Sp. z o.o. ul. Główna 44, 32-329 Krze, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji pianek poliuretanowych, przy zastosowaniu procesów chemicznych, zlokalizowanej na terenie PUREKO SP. z o.o. ul. Partyzantów 4 w Myszkowie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2519/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2054/OS/2009 z dnia 25 czerwca 2009r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 1720/OS/2011 z 13 czerwca 2011, nr 2340/OS/2011 z 8 sierpnia 201 lr., nr 1557/OS/2012 z 13 czerwca 2012r.) udzielającej Spółce „LOXA” Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 61 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2521/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/PZ/149/19/07 z dnia 28 września 2007r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 2428/OS/2009 z dnia 23 lipca 2009r., nr 3898/OS/2009 z 25 listopada 2009r.) udzielającą Hucie „Łaziska” S.A. w Łaziskach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji żelazostopów wraz z instalacjami połączonymi technologicznie zlokalizowanej w Łaziskach Górnych na ul. Cieszyńskiej 23.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2523/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3208/OS/2012 z 19 listopada 2012r., udzielającą Elektrociepłowni Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o., pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30 w Chorzowie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2526 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszalka Województwa Śląskiego nr 5096/OS/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. (zmienioną decyzją Marszalka Województwa Śląskiego nr 1103/OS/2011 z 15 kwietnia 2011r. oraz postanowieniem Marszalka Województwa Śląskiego nr 3/OS/2011 z 4 stycznia 2011r.), udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania zlokalizowanej przy ul. Wolności 416 w Zabrzu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2527/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Urzędu Miasta Częstochowy nr OŚR.I.7681-5/04/05 z 19 paĽdziernika 2005r. (zmienioną decyzjami prezydenta Miasta Częstochowy nr OŚR.I.7681-13/08/09 z 5 czerwca 2009r. oraz Marszalka województwa Śląskiego nr 2792/OS/2013 z 30 grudnia 2013r.), udzielającą Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej 140MWt zlokalizowanej przy ul. Rejtana 37/39 w Częstochowie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2547/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 4080/OS/2009 z dnia 9 grudnia 2009r. (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3660/OS/2011 z 12 grudnia 201 lr.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym instalacji do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony wytopu na godzinę w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2548/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszalka Województwa Śląskiego nr 664/OS/2009 z dnia 10 marca 2009r. (zmienioną decyzją Województwa Śląskiego nr 188/OS/2013 z 21 stycznia 2013r.) udzielającą Zakładowi Usługowemu „ROSA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cielmickiej 55 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, w których całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30m3 zlokalizowanej w Tychach przy ul. Towarowej 13.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2549/OS/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/1PZ/28/9/03/06 z dnia 15 września 2006r. (zmienioną decyzjami Marszalka Województwa Śląskiego: nr 431/OS/2008 z 26 lutego 2008r., nr 1189/OS/2011 z 26 kwietnia 2011r., nr 760/OS/2012 z 3 kwietnia 2012r., nr 1443/OS/2012 z 4 czerwca 2012r.), udzielającą Fortum Bytom S.A., pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw Elektrociepłowni Miechowice zlokalizowanej przy ul. Elektrowni 18 w Bytomiu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713