Czas wygenerowania treści 2020-07-16 18:04:37

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek TAURON Ciepło sp. z o.o. w Katowicach na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Katowickich Wodociągów S.A. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Wytwarzania Katowice zlokalizowanego przy ul. Siemianowickiej 60 w Katowicach.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Jarosława Maciasia, działającego w imieniu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie z siedzibą przy ul. Szlak 73 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego: - na rozbudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, łącznie z wałami cofkowymi rzeki Dłubni, - przebudowę i budowę prowadzonych przez wały przeciwpowodziowe, rurociągów, przepustów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń w ramach zadania: ,,Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni; Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru’’.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2350/OS/2017 z 11 lipca 2017 r. (sprawa OS-WS.7322.67.2017, pismo Nr OS-WS.KW-400/17), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2492/OS/2017 z 25 lipca 2017 r. (sprawa OS-WS.7322.78.2017, pismo Nr OS-WS.KW-448/17), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego postanowienia Nr 866/OS/2017 z 28 sierpnia 2017 r. znak: OS-WS.7322.70.2017, którym sprostowano na wniosek strony omyłkę w punkcie I. decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2381/OS/2017 z dnia 10.07.2017r. znak: OS.WS.7322.70.2017 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji „Gazociąg Kędzierzyn - KoĽle – Granica RP (Polska – Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową, (gazociąg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi)”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pani Joanny Nawrockiej z firmy EkoEkspert Joanna Nawrocka z/s w Gliwicach, w przedmiocie udzielenia Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z/s w Gliwicach pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Gliwickiego istniejącym wylotem w km 37+465, zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 71 obręb Łabędzkie Pola oczyszczonych ścieków przemysłowych (stanowiących mieszaninę ścieków przemysłowych, wód opadowych i ścieków bytowych).
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Jarosława Maciasia, działającego w imieniu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie z siedzibą przy ul. Szlak 73 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego: - na rozbudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, łącznie z wałami cofkowymi rzeki Dłubni, - przebudowę i budowę prowadzonych przez wały przeciwpowodziowe, rurociągów, przepustów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń w ramach zadania: ,,Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni; Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru’’.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Czechowice-Dziedzice na przebudowę rowu melioracyjnego (przebudowa istniejącego przepustu drogowego pod drogą gminną ul. Księża Grobel w Ligocie).
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Zakładu Usługowego „ROSA” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji anodowni ww. Zakładu zlokalizowanego przy ul. Towarowej 13 w Tychach.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.: „Przebudowa podwójnego odcinka gazociągu DN 500 MOP 5,5 MPa relacji Oświęcim-Szopienice-Tworzeń”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713