Czas wygenerowania treści 2020-09-26 13:09:35

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2017
Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.
 3. Przyjęcie stanowiska w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-04-2017 13:23:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2017
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-04-2017 10:39:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2017
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek o godz. 13:00

Wspólne posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego, oraz Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku Województwa Opolskiego


  Podczas spotkania zaprezentowany zostanie innowacyjny produkt turystyczny, jakim jest Opolski Szlak Konny.

Ludowy Ośrodek Jeździecki Lewada w Zakrzowie


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-04-2017 08:18:31
Ostatnia aktualizacja: 03-04-2017 08:23:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2017
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu umowy dzierżawy części nieruchomości w postaci zespołu pomieszczeń, na czas oznaczony 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk V/577).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2017 r. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty w wysokości: 1 967 390 zł na dofinansowanie kosztów działania 13 zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących na dzień 31.12.2016 r. (druk V/578)
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie rozszerzenia działalności Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu (druk V/583).
 5. Polityka rowerowa Samorządu Województwa Śląskiego.
 6. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-04-2017 06:40:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 kwietnia 2017
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 9.03.2017 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 15.03.2017 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 5.04.2017 r.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Małopolskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi (druk V/576).
 6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniesione petycje (druk V/582).
 7. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” (druk V/580).
 8. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” (druk V/579).
 9. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-04-2017 10:26:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 kwietnia 2017
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 9.02.2017 r.
 3. Przyszłość Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.
 4. Informacja na temat wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz przyjmowanych osób i delegacji zagranicznych zrealizowanych w 2016 roku oraz w I kwartale 2017 roku.
 5. Sprawy różne

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-04-2017 06:46:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 kwietnia 2017
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 9:00

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury wspólne z Komisją Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisją Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (druk V/572).
 3. Sprawy różne

Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-04-2017 06:50:09
Ostatnia aktualizacja: 03-04-2017 08:25:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 7 kwietnia 2017
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Piątek o godz. 9:00

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia wspólne z Komisją Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisją Edukacji, Nauki i Kultury


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (druk V/572).
 3. Sprawy różne

Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-04-2017 06:52:36
Ostatnia aktualizacja: 03-04-2017 08:25:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 7 kwietnia 2017
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Piątek o godz. 9:00

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego wspólne z Komisją Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz Komisją Edukacji, Nauki i Kultury


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (druk V/572).
 3. Sprawy różne

Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-04-2017 06:53:41
Ostatnia aktualizacja: 03-04-2017 08:24:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 5 kwietnia 2017
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 3. Sprawozdanie z prac Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego za rok 2016.
 4. Sprawy różne

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-04-2017 07:58:42
Ostatnia aktualizacja: 03-04-2017 08:00:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713