Czas wygenerowania treści 2021-01-24 10:10:25

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 16 czerwca 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Posiedzenie wyjazdowe

Czwartek o godz. 10:30


Proponowany porządek posiedzenia:


  Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów, Kraków, ul. Giedroycia 23

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie.

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, s. 414

 3. Omówienie najbardziej istotnych problemów z zakresu działania komisji ds. ochrony środowiska sejmików Województw Małopolskiego, Śląskiego oraz Świętokrzyskiego.
 4. Omówienie stanu pracy nad uchwałą „antysmogową”.
 5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 13.05.2016 r.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-06-2016 10:14:20
Ostatnia aktualizacja: 13-06-2016 10:20:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 13 czerwca 2016
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Omówienie działalności Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.
 3. Sprawy różne.

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie przy al. Różanej 2 (budynek Dyrekcji)

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-06-2016 13:14:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 czerwca 2016
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2015 rok, informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego, a także wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.
 3. Analiza sprawozdania finansowego oraz opinii z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego wydanej przez biegłego rewidenta.
 4. Zatwierdzenie wyników kontroli zespołów kontrolnych Komisji.
 5. Podjęcie uchwały Komisji dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2015.
 6. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-05-2016 10:37:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 maja 2016
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Środek o godz. 8:00 przed sesją Sejmiku


Posiedzenie celem omówienia spraw bieżących.

Foyer Sali Sejmu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-05-2016 10:01:50
Ostatnia aktualizacja: 23-05-2016 10:02:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 16 maja 2016
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Poniedziałek przed sesją Sejmiku o godz. 10:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy Województwa Śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2015 roku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-05-2016 09:19:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 maja 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piątek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 15.04.2016 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Syrynia.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2015 rok, informacja o stanie mienia Województwa Śląskiego, wykonanie planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-05-2016 13:13:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 maja 2016
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie materiału przygotowanego przez Wydział Komunikacji Społecznej „Promocja Województwa Śląskiego - kampania promocyjna”.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku ( Druki V/356, 359, 360,361,362,363).
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-05-2016 08:29:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 maja 2016
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-05-2016 08:13:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 maja 2016
Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Omówienie i opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-04-2016 07:01:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 maja 2016
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 11:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Ocena sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2015 roku - opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z druku V/361.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2016 r. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty w wysokości: 884 419 zł na dofinansowanie kosztów działania 12 zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących na dzień 31.12.2015 r. z druku V/357.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2025 z druku V/363.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-05-2016 14:43:06
Ostatnia aktualizacja: 09-05-2016 06:49:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713