Czas wygenerowania treści 2021-01-24 09:46:36

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 9 maja 2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piątek o godz. 11:00


Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Posiedzenie poświęcone będzie kwestiom odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza możliwości udziału rolnictwa w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych bez szkody dla środowiska na przykładzie Agrobiogazowani funkcjonującej w Gospodarstwie w Kostkowicach.

Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Gospodarstwie w Kostkowicach, ul. Osiedlowa 19

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-05-2014 13:54:50
Ostatnia aktualizacja: 06-05-2014 13:59:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 5 maja 2014
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, o godz. 8:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy biezące i wolne wnioski.

Zespół Szkół Wyższych w Rybniku, ul. Rudzka 13

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-04-2014 10:56:06
Ostatnia aktualizacja: 28-04-2014 10:35:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 30 kwietnia 2014
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Środa o godz. 12.00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Kierunki restrukturyzacji samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie na lata 2014 – 2018.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-04-2014 15:05:09
Ostatnia aktualizacja: 15-04-2014 15:06:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 30 kwietnia 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Środa o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 277, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-04-2014 13:30:37
Ostatnia aktualizacja: 22-04-2014 13:32:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 30 kwietnia 2014
doraźna Komisja ds. Organizacji Pozarządowych

Środa od godz. 9:00 do 11:15


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie możliwości wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla organizacji pozarządowych.
 3. Przedstawienie informacji nt. zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz regionalnych inwestycji terytorialnych (ZIT/RIT).
 4. Dyskusja.

Sala 407, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-04-2014 13:21:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 kwietnia 2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji plany Aglomeracji Koniecpol (druk IV/823).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” zmienionej uchwałą Nr IV/32/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2013 roku (druk IV/824).
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sala 277, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-04-2014 10:20:50
Ostatnia aktualizacja: 29-04-2014 10:21:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 30 kwietnia 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Środa o godz. 16:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Sejmiku.
  - zaopiniowania przekazanego projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Druk IV/820),
  - wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w drodze przetargowej, na czas oznaczony 5 lat wolnej powierzchni ścian przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, pod instalację Multimedialnego Systemu Telewizji Szpitalnej (MSTS) (Druk IV/821)
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-04-2014 09:43:35
Ostatnia aktualizacja: 25-04-2014 09:44:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 29 kwietnia 2014
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wtorek o godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat Stadionu Śląskiego.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 4. Aktualna informacja o sytuacji Parku Śląskiego – najnowsze przedsięwzięcia programowe i inwestycyjne oraz strategia rozwoju i zarządzanie bieżącymi problemami spółki w powiązaniu z sytuacją finansową oraz strukturą przychodów i kosztów.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Siedziba Dyrekcji Parku Śląskiego przy ulicy Aleja Różana 2.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-04-2014 15:04:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 kwietnia 2014
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Poniedziałek o godz. 11.00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Rozpatrzenie wniosku Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o rozwiązanie stosunku pracy z Panem Jerzym Gorzelikiem, Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Urząd Miejski w Bielsku - Białej, pl. Ratuszowy 1

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-04-2014 08:42:56
Ostatnia aktualizacja: 08-04-2014 08:43:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 4 kwietnia 2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piątek, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Aglomeracji Kamieniec (druk IV/801).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Aglomeracji Psary (druk IV/802).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Aglomeracji Niegowonice (druk IV/803).
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-03-2014 13:49:21
Ostatnia aktualizacja: 31-03-2014 13:53:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713