Czas wygenerowania treści 2020-10-02 01:40:40

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 11 kwietnia 2011
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek, 11 kwietnia 2011

godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Wolne wnioski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-04-2011 10:39:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 kwietnia 2011
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Piątek, 8 kwietnia 2011

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 2. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Biura Regionalnego Województwa Ślaskiego w Brukseli przesłanym drogą mailową.
 3. Zaopiniowanie proponowanych zmian w Statucie Województwa Ślaskiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-04-2011 14:16:19
Ostatnia aktualizacja: 01-04-2011 15:15:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 8 kwietnia 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Piątek, 8 kwietnia 2011

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu.
 2. Dyskusja na temat finansowania pasażerskich przewozów kolejowych w Województwie Śląskim.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-03-2011 09:55:40
Ostatnia aktualizacja: 31-03-2011 09:57:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 7 kwietnia 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, 7 kwietnia 2011

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Jubileusz 50 – lecia istnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – podsumowanie dorobku instytucji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul. Śniadeckiego 1.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-04-2011 12:48:58
Ostatnia aktualizacja: 01-04-2011 12:52:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 7 kwietnia 2011
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, 7 kwietnia 2011

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Ocena wdrażania rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007r. w sprawie zapewnienia usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz plan działań w powyższym przedmiocie na lata 2011-2020r.
 4. Aktualna informacja na temat planowanego przebiegu linii kolejowej Katowice-Pyrzowice.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-04-2011 12:47:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 kwietnia 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Środa, 6 kwietnia 2011

godz. 11:30

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Ogólny zarys działalności sportowej aeroklubów regionalnych.
 3. Perspektywy rozwoju działalności sportowej aeroklubów regionalnych – szanse i możliwości na przykładzie Aeroklubu Częstochwoskiego.
 4. Działalność sportowa Aeroklubu Częstochowskiego – kalendarz imprez.
 5. Wykorzystanie lotnisk lokalnych/sportowych w ratownictwie medycznym.
 6. Dyskusja i podsumowanie spotkania.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie na terenie lotniska Aeroklubu Częstochowskiego, Kościelec, ul. J. Pawła II nr 101, 42-240 Rudniki.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-04-2011 12:46:59
Ostatnia aktualizacja: 04-04-2011 10:41:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 4 kwietnia 2011
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek, 5 kwietnia 2011

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.
 3. Informacja o wynikach wspólnego posiedzenia Komisji ds. rolnictwa Sejmiku Województw Małopolskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Śląskiego oraz Świętokrzyskiego dotyczącego wypracowania stanowiska w sprawie wprowadzenia priorytetu Wspólnej Polityki Rolnej w prezydencję Polski w Unii Europejskiej ze szczególnym zagwarantowaniem potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich regionów Polski południowo – wschodniej o rozdrobnionej strukturze agrarnej.
 4. Sprawy różne i wniesione.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-03-2011 09:46:35
Ostatnia aktualizacja: 31-03-2011 09:56:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 24 marca 2011
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Czwartek, 24 marca 2011 r.

godz. 13:30

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie proponowanych zmian w statucie Województwa Śląskiego.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-03-2011 14:45:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 marca 2011
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek, 21 marca 2011

godz. 13:15

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wizytacja wybranych obiektów.
 3. Omówienie Strategii Rozwoju Śląskiego Ogrodu Zoologicznego na lata 2011-2015 oraz planów zadań remontowo-modernizacyjnych.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Wolne wnioski.

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, początek spotkania w Sali Konferencyjnej w budynku dyrekcji, dojazd od ul. Złotej.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-03-2011 14:43:40
Ostatnia aktualizacja: 18-03-2011 14:44:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 11 marca 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Piątek, 11 marca 2011

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i przyjęcie protokołów.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-03-2011 11:18:34
Ostatnia aktualizacja: 07-03-2011 09:54:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713