Czas wygenerowania treści 2020-09-30 16:52:10

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 7 kwietnia 2010
Komisja Rewizyjna

Środa, 7 kwietnia 2010 r.

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2009 r. oraz podjecie uchwały Komisji w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2009.
 3. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-04-2010 09:31:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 marca 2010
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa, 17 marca 2010 r.

godz. 9:30

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2010 09:30:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 marca 2010
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 16 marca 2010

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie zadań Samorządu Województwa w zakresie rybołówstwa i obszarów rybackich.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski Sprawy bieżące.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-03-2010 13:37:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 marca 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 16 marca 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-03-2010 09:02:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 marca 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 15 marca 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sytuacja na rynku pracy w województwie śląskim – Zadania i efekty działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-03-2010 13:37:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 marca 2010
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 15 marca 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Edukacji,Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie Wojewódzkiego programu opieki na zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2010-2013.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277a ( Klub Radnych LiD), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-03-2010 09:01:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 marca 2010
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Piątek, 12 marca 2010 r.

godz. 13:30

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Informacje na temat planowanego przebiegu linii kolejowej Katowice-Pyrzowice.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2010 09:30:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 marca 2010
Doraźna Komisja ds. Rozwoju Samorządów, Przedsiębiorczości i Promocji Regionu

Wtorek, 9 marca 2010 r.

godz. 13:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Rozwoju Samorządów, Przedsiębiorczości i Promocji Regionu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010.
 3. Debata w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Polska) a Obwodem Żytomierskim (Ukraina).
 4. Zapoznanie się z wynikami konsultacji społecznych w sprawie przebiegu planowanej linii kolejowej Katowice-Pyrzowice.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2010 09:29:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 lutego 2010
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Środa, 17 lutego 2010 r.

godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wybór przedstawicieli do komisji konkursowej otwartych konkursów ofert w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki.
 2. Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020".
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 274 (przed sesją Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-02-2010 14:43:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 lutego 2010
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa, 17 lutego 2010

godz. 9:45

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (druk III/823).
 3. Sprawy bieżące.

Sala 272a (przed sesją Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-02-2010 12:00:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713