Czas wygenerowania treści 2020-09-30 16:55:33

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 12 maja 2008
Doraźna Komisja ds. Rozwoju Samorządów, Przedsiębiorczości i Promocji Regionu

Poniedziałek, 12 maja 2008

godz. 16:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Rozwoju Samorządów, Przedsiębiorczości i Promocji Regionu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Program Przekształceń Terenów Zdegradowanych i Poprzemysłowych, a rozwój gospodarczy – wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Dyskusja.
 5. Sprawy bieżące i wolne głosy i wnioski .
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-05-2008 14:28:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 maja 2008
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Poniedziałek, 12 maja 2008

godz. 15:30

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-05-2008 14:13:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 maja 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 12 maja 2008

godz. 14:30

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 279 (Gabinet Przewodniczącego Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-05-2008 10:24:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 maja 2008
Doraźna Komisja ds. Monitorowania Przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

Czwartek, 8 maja 2008

godz. 10:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Monitorowania Przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Informacja nt. budowy oraz modernizacji infrastruktury kolejowej związanej z organizacją Mistrzostw
  Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Województwie Śląskim – Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Katowicach – Janusz Pluta.
 2. Informacja nt. infrastruktury drogowej Miasta Chorzowa – Z-ca Prezydenta Miasta - Joachim Otte, Z-ca Prezydenta Miasta Chorzowa - Marian Salwiczek.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-04-2008 14:13:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 maja 2008
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa, 7 maja 2008r.

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2003 - 2006.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-04-2008 14:40:53
Ostatnia aktualizacja: 29-04-2008 14:42:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 7 maja 2008
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa, 7 maja 2008

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu “Planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2008.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 529, budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-04-2008 14:35:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 5 maja 2008
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 5 maja 2008

godz. 8:30

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie ul. Sikorskiego 7a.
 2. Wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie ul. Krasickiego 4.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zbiórka radnych przed Gmachem Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice (przypuszczalny czas zakończenia posiedzenia wyjazdowego Komisji - godz. 16:00).

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-04-2008 14:16:26
Ostatnia aktualizacja: 22-04-2008 14:17:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 23 kwietnia 2008
Komisja Rewizyjna

Środa, 23 kwietnia 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego.
 3. Kontrola funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.
 4. Plan kontroli Komisji w 2008 roku.
 5. Omówienie spraw dotyczących skarg na Zarząd Województwa Śląskiego.
 6. Omówienie spraw dotyczących kontroli funkcjonowania Opery Śląskiej w Bytomiu.
 7. Wolne wnioski i sprawy różne.

sala nr 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-04-2008 10:57:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 kwietnia 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Środa, 16 kwietnia 2008

godz. 8:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala nr 273, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-04-2008 14:49:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 kwietnia 2008
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 15 kwietnia 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2007 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala nr 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-04-2008 14:15:22
Ostatnia aktualizacja: 08-04-2008 14:24:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713