Czas wygenerowania treści 2019-12-10 02:53:54

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 16 kwietnia 2007
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, 16 kwietnia 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Komisja zaopiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie uchwalenia "Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej" z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu na rok 2007.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 13-04-2007 14:06:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 kwietnia 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2006 oraz informacji o wykonaniu planów finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury oraz inne samorządowe osoby prawne.
3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Korespondencja.
5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-04-2007 11:43:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 kwietnia 2007
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

godz.15:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach –omówienie zakresu działalności oraz współpracy z Komisją.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - zakres działania, sprawozdawczość finansowa, formy współpracy z Komisją.
4. Sprawy bieżące: pismo interwencyjne Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie dewastacji koryta rzeki Białej Przemszy w Okradzionowie.
5. Wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-04-2007 11:40:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 kwietnia 2007
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

godz. 9:00

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Nauki i Kultury


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizyta w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
2. Wizyta w Teatrze Śląskim w Katowicach.
3. Wizyta w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz na placu budowy nowego gmachu Muzeum.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Sejmiku.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zbiórka radnych pod Gmachem Sejmu Śląskiego, od ulicy J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-04-2007 11:48:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 2 kwietnia 2007
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek, 2 kwietnia 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2006 r. oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
4. Wolne wnioski i sprawy różne.


Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-03-2007 14:27:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 2 kwietnia 2007
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Poniedziałek, 2 kwietnia 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja na temat Europejskiego Funduszu Uchodźczego - krótkie wystąpienie Pani Marty Lipskiej pracownika sekcji EFU WWPWP.
3. Informacja na temat rozwoju kontaktów naukowych Województwa Śląskiego z wybranymi prowincjami Chińskiej Republiki Ludowej – wystąpienie Pani prof. dr hab. Barbary Kożusznik Prorektor ds. Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
4. Przedstawienie projektu programu wyjazdu studyjnego Komisji do Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-03-2007 14:25:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 marca 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Piątek, 30 marca 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
 2. Spotkanie z Wiceministrem Transportu Panem Eugeniuszem Wróblem:
  1. Informacja na temat budowy kluczowych połączeń komunikacyjnych w Województwie Śląskim,
  2. Przyszłość oraz rozwój lotniska w Pyrzowicach,
  3. Założenia polityki rządu w zakresie rozwoju, budowy, modernizacji regionalnych portów lotniczych,
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
 4. Sprawy bieżące,
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 28-03-2007 09:03:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 27 marca 2007
Komisja Rewizyjna

Wtorek, 27 marca 2007

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2006 r. oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
 4. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 28-03-2007 09:01:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 marca 2007
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

godz. 8:00

Wjazdowe posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. godz. 10:00 Spotkanie z Burmistrzem Wisły (Urząd Miasta Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3),
2. godz.11:30 Wizytowanie skoczni narciarskiej (Wisła Malinka),
3. Zwiedzanie Zamku –Rezydencji Prezydenta RP (Wisła Kubalonka).
Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-03-2007 15:31:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 marca 2007
Komisja Rewizyjna

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wstępna analiza skargi na Zarząd Województwa Śląskiego.
4. Wstępna analiza sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2006 r. oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
5. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-03-2007 15:29:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713