Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:13:51

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 14 lutego 2006
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

godz. 9:00Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.Proponowany porządek posiedzenia:

1. Wizyta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie ul. Konopnickiej 1,

2. Wizyta w Operze Śląskiej w Bytomiu ul. Moniuszki 21.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-02-2006 14:23:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 lutego 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

godz. 13:00Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadania samorządu województwa.

3. Konkurs inwestycyjny dla zakładów opieki zdrowotnej.

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.Sala 279, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-02-2006 14:22:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 3 lutego 2006
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
 2. Przedstawienie propozycji w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 przez Jana Olbrychta,
 3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji,
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski,
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 26-01-2006 15:09:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 stycznia 2006
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

godz. 14:30

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór radnych do Komisji Mieszanej Porozumienia o współpracy zagranicznej pomiędzy Województwem Śląskim a Obwodem Donieckim.
 3. Omówienie planu pracy Komisji oraz współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego do końca kadencji.
 4. Propozycje konferencji szkoleniowych AER.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 26-01-2006 15:08:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 stycznia 2006
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie „zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim”.
 3. Plan pracy Komisji na I półrocze 2006 roku.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 13-01-2006 15:50:19
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 13-01-2006 15:51:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 12 stycznia 2006
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. "Program ochrony powietrza" - referuje przedstawiciel Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-01-2006 10:22:36
Ostatnia aktualizacja: 15-03-2006 18:42:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 12 stycznia 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podsumowanie dyskusji dotyczącej możliwości i skutków połączenia Funduszu Górnośląskiego S.A. i Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 3. Akceptacja planu pracy Komisji na I półrocze 2006 roku.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-01-2006 10:21:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 stycznia 2006
Komisja Statutowo - Regulaminowa

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie zasad naliczania diet dla radnych.
 3. Przyjęcie kierunku działania Komisji na rok 2006.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-01-2006 10:20:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 stycznia 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 3. Plan pracy na I półrocze 2006 roku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 279, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-01-2006 10:19:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 stycznia 2006
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Zmiany w Radach Programowych w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-01-2006 10:18:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713