Czas wygenerowania treści 2021-04-14 13:43:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
2676/230/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Żurek – wójtowi Gminy Konopiska reprezentującemu Gminę Konopiska z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5
2674/230/V/2017przystąpienia do zawarcia aneksu nr 8 do Umowy nr 1334/KT/2009 z dnia 27 maja 2009 r. ze Sweco Consulting Sp. z o.o.
2673/230/V/2017zmiany treści załącznika nr 15b do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego
2672/230/V/2017nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Wojkowice
2671/230/V/2017zawarcia aneksów nr 1 do umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.
2611/229/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2610/229/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2609/229/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Górce – dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie reprezentującemu Powiat Pszczyński z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3-go Maja 10
2606/229/V/2017ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2605/229/V/2017ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2604/229/V/2017ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2603/229/V/2017przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich nr 492, 784, 790, 793, 794, 795, 796, 910, 780, 789, 791, 792, 904, 905 na terenie województwa śląskiego
2602/229/V/2017ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2601/229/V/2017ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2600/229/V/2017ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2599/229/V/2017ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2598/229/V/2017ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2596/229/V/2017zasad i trybu nadawania numerów drogom gminnym w województwie śląskim
2595/229/V/2017formy i sposobu prowadzenia rejestru nadanych numerów drogom gminnym w województwie śląskim
2594/229/V/2017przystąpienia do zawarcia aneksu nr 24 do Umowy nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011 r. z Egis Poland Sp. z o.o.
2593/229/V/2017zatwierdzenia zmiany Rocznego Planu Finansowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej
2534/228/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2533/228/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2532/228/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2531/228/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713