Czas wygenerowania treści 2020-02-25 05:00:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/24/14/2004zmiany uchwały własnej nr II/15/2/2003 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2004
II/19/1/2004absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2003
II/7/2/2003absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2002
II/6/3/2003nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
II/1/4/2002wyboru Wicemarszałków Województwa Śląskiego
II/1/3/2002wyboru Marszałka Województwa Śląskiego
I/54/7/2002wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
I/50/7/2002dodatku specjalnego dla Marszałka Województwa Śląskiego
I/49/5/2002absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2001
I/35/11/2001wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
I/29/5/2000przyznania nagrody dla Marszałka Województwa Śląskiego
I/23/18/2000wyrażenia zgody na wystąpienie Zarządu Województwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu nieruchomości położonej w Mikołowie-Mokre
I/23/14/2000wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
I/21/27/2000zmiany planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2000, przyjęcia planu rzeczowo- finansowego tego Funduszu oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym
I/20/22/2000wyboru członka Zarządu Województwa Śląskiego
I/20/21/2000wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego
I/18/49/2000przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji członka Zarządu Województwa Śląskiego
I/18/1/2000przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji członka Zarządu Województwa Śląskiego
I/15/5/1999przejęcia przez Województwo Śląskie na własność, w drodze umowy, nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach, oraz zobowiązania Zarządu Województwa Śląskiego do podjęcia działań związanych z przejęciem
I/15/4/1999przekazania Województwu Śląskiemu na własność, w drodze umowy, nieruchomości położonej w miejscowości Kornowac, oraz udzielenia Zarządowi Województwa Śląskiego zgody na podjęcie działań związanych z przekazaniem
I/15/3/1999przekazania Województwu Śląskiemu na własność, w drodze umowy, nieruchomości położonej w Wiśle Nowej Osadzie, oraz udzielenia Zarządowi Województwa Śląskiego zgody na podjęcie działań związanych z przekazaniem
I/13/2/1999niepowołania przez Zarząd Województwa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
I/13/1/1999przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego i przekazania go ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, za pośrednictwem wojewody śląskiego
I/12/17/1999zmian w planie rzeczowo-finansowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz upoważnienia Zarządu województwa Śląskiego do dokonywania zmian w tym planie
I/12/3/1999wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713