Czas wygenerowania treści 2020-10-21 00:15:03

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/28/6/2012zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/28/5/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/27/17/2012udzielenia Gminie Krzanowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Krzanowicach
IV/27/16/2012zmiany uchwały Nr IV/21/6/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2012 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
IV/27/6/2012wyrażenia zgody na wniesienie do spółki kapitałowej ze 100-procentowym udziałem Województwa Śląskiego, powstałej w wyniku przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju, jako aportu nieruchomości położonych w Rabce-Zdroju
IV/27/5/2012zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok
IV/27/4/2012zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/27/3/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/26/7/2012zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok
IV/26/6/2012zmiany uchwały Nr IV/19/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2012
IV/26/5/2012zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/26/4/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/25/16/2012zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok
IV/25/15/2012zmiany uchwały Nr III/56/7/2010 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
IV/25/10/2012zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/25/9/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/25/8/2012zmiany uchwały Nr IV/19/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w 2012 roku
IV/25/7/2012zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/25/6/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/24/2/2012zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/24/3/2012zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/22/10/2012zmiany uchwały Nr IV/18/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2012
IV/22/9/2012udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim
IV/22/8/2012zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok
IV/22/7/2012zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2012 rok 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713