Czas wygenerowania treści 2020-07-16 15:48:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/7/8/2015wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na czas nieoznaczony, pomieszczenia z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej
V/7/7/2015wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczącego obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja którego przekracza 1 rok budżetowy
V/6/11/2015rozszerzenia działalności podstawowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
V/6/9/2015określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2015 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
IV/52/10/2014wyrażenia zgody na wniesienie do spółki kapitałowej ze 100-procentowym udziałem Województwa Śląskiego, powstałej w wyniku przekształcenia Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, jako aportu zabudowanych nieruchomości położonych w Sosnowcu
IV/52/9/2014podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-procentowym udziałem Województwa Śląskiego
IV/52/8/2014zmiany uchwały Nr IV/48/17/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
IV/52/7/2014wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki obrazowej
IV/52/6/2014udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom ziemskim województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą: Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 roku
IV/51/26/2014zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
IV/51/8/2014ograniczenia działalności podstawowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
IV/51/7/2014wyrażenia zgody na wniesienie do spółki kapitałowej ze 100-procentowym udziałem Województwa Śląskiego, powstałej w wyniku przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju, jako aportu nieruchomości położonej w Goczałkowicach-Zdroju oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy z tą spółką
IV/51/4/2014wyrażenia zgody na wniesienie do spółki kapitałowej ze 100-procentowym udziałem Województwa Śląskiego, powstałej w wyniku przekształcenia Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich, jako aportu zabudowanej nieruchomości położonej w Górkach Wielkich
IV/51/3/2014podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-procentowym udziałem Województwa Śląskiego
IV/51/2/2014podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-procentowym udziałem Województwa Śląskiego
IV/50/11/2014zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich
IV/50/10/2014zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice
IV/50/8/2014wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej, na czas oznaczony 5 lat, wolnej powierzchni ścian przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, pod instalację Multimedialnego Systemu Telewizji Szpitalnej (MSTS)
IV/50/6/2014zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, zmienionej uchwałą Nr IV/32/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2013 roku
IV/50/5/2014wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
IV/49/11/2014rozszerzenia działalności Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
IV/49/10/2014rozszerzenia działalności Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
IV/49/9/2014rozszerzenia działalności podstawowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
IV/49/8/2014rozszerzenia działalności podstawowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
IV/47/20/2014przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Ustroń 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713