Czas wygenerowania treści 2021-03-03 11:56:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/40/16/2009likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach
III/39/4/2009przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 - 2012
III/39/3/2009uchylenia uchwały Nr II/46/21/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów
III/38/17/2009udzielenia w 2009 roku Gminie Bytom pomocy finansowej na doposażenie i remont Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu
III/38/6/2009przyjęcia Zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela
III/38/5/2009przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
III/37/6/2009zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pod tytułem „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim
III/35/3/2009przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu własnego pod tytułem Eurostypendium drogą do dyplomu w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
III/34/21/2009zmiany uchwały Nr III/24/9/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego
III/34/14/2009przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
III/34/7/2009połączenia w zespół Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Rybniku oraz Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. dr. Feliksa Białego w Rybniku
III/32/5/2009podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu
III/32/4/2009podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach
III/30/17/2008zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim
III/28/8/2008zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim
III/28/1/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji projektu pn. „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”
III/25/9/2008ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych jednostek działających w zakresie oświaty oraz wartości jednego punktu
III/25/8/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009-2011 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
III/24/11/2008przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pod tytułem: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim
III/24/9/2008utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego
III/23/4/2008aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008
III/23/11/2008udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa gimnazjum w Pawonkowie”
III/20/19/2008przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
III/20/8/2008zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
III/18/13/2007wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713