Czas wygenerowania treści 2020-09-30 16:53:53

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/9/19/2007wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ulicy Fałata 4 A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w tych budynkach
III/9/18/2007wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Mikołowie, na rzecz Gminy Mikołów
III/9/17/2007wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich, na rzecz Gminy Brenna
III/7/14/2007wyrażenia zgody na zawarcie przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony
III/7/13/2007wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony
III/7/12/2007wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Gminy Lubliniec
III/7/11/2007wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Województwa Śląskiego, w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w budynku
III/7/10/2007zmiany uchwały własnej Nr II/48/15/2006 z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego
III/5/2/2007wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Istebnej, na rzecz Gminy Istebna
II/53/26/2006wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Tychach, na rzecz Miasta Tychy
II/52/15/2006nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Śląskiego mienia Skarbu Państwa w postaci 351.820 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie
II/52/14/2006wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Siewierzu, na rzecz Gminy Siewierz
II/52/5/2006objęcia przez Województwo Śląskie 700 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach za kwotę 700.000 zł
II/51/5/2006objęcia przez Województwo Śląskie 500.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie za kwotę 5.000.000 zł
II/51/4/2006objęcia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach w zamian za wniesiony wkład pieniężny
II/51/14/2006wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości w Ustroniu, na rzecz Miasta Ustroń
II/51/13/2006wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ulicy 3-go Maja 18
II/51/12/2006wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach przy ulicy Żeliwnej 38
II/50/16/2006udzielenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bieruniu przy ulicy Bojszowskiej, na rzecz Miasta Bieruń
II/50/6/2006darowizny nieruchomości w Ustroniu, których właścicielem jest Województwo Śląskie
II/49/1/2006przyjęcia Programu modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka
II/49/9/2006udzielenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie zamiany nieruchomości Województwa Śląskiego, położonej w Pszczynie przy ulicy Antesa, na nieruchomość Powiatu Pszczyńskiego oraz na obciążenie nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Pszczynie służebnością drogową na rzecz Powiatu Pszczyńskiego
II/49/8/2006wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej, na rzecz Gminy Wilkowice
II/48/5/2006wniesienia przez Województwo Śląskie do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości
II/48/25/2006wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Istebnej, na rzecz Gminy Istebna 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713