Czas wygenerowania treści 2021-03-05 05:52:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/6/7/2003nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
II/6/5/2003nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
II/6/4/2003nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
II/6/3/2003nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
I/55/5/2002zmiany nazwy Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach na Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz nadania statutu
I/51/6/2002podjęcia działań zmierzających do utworzenia z Gminą Zabrze wspólnej instytucji kultury pod nazwą Skansen Górnictwa Podziemnego „Guido” w Zabrzu
I/49/13/2002ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania
I/48/3/2002utworzenia wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
I/43/10/2001zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na kulturę w budżecie Województwa Śląskiego w roku 2002
I/43/9/2001podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z budżetu państwa na budowę Muzeum Śląskiego w Katowicach
I/37/14/2001zmiany w statucie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
I/31/6/2001zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/14/2/99 z dnia 6 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu Filharmonii Śląskiej w Katowicach
I/30/7/2001ustanowienia flag Województwa Śląskiego
I/30/6/2001ustanowienia herbu Województwa Śląskiego
I/28/15/2000nadania statutu Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu
I/28/14/2000nadania statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
I/28/13/2000nadania statutu Górnośląskiemu Parkowi Etnograficznemu w Chorzowie
I/28/12/2000zmiany nazwy Muzeum Okręgowego w Bielsku - Białej na Muzeum w Bielsku - Białej oraz nadania statutu
I/28/11/2000zmiany nazwy Państwowego Muzeum Śląskiego w Katowicach na Muzeum Śląskie w Katowicach oraz nadania statutu
I/28/10/2000zmiany nazwy Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie na Muzeum Zamkowe w Pszczynie oraz nadania statutu
I/25/8/2000zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/14/5/99 z dnia 6 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach
I/23/3/2000zmiany nazw Wojewódzkich Ośrodków Kultury w Bielsku Białej i Częstochowie na Regionalne Ośrodki Kultury i nadania Ośrodkom statutów
I/23/1/2000przyjęcia projektu herbu Województwa Śląskiego
I/22/9/2000odsłonięcia tablicy ku czci Konstantego Wolnego, Marszałka Sejmu Śląskiego w latach 1922 - 1935
I/21/29/2000nadania statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713