Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:01:13


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowa 2016 – 2017 – 5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli – kontrola finansowa Kontrola finansowo-księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2017.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, Gorzyce
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2017.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowa 2016 – 2017 – 5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli – kontrola finansowa
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Protokół z kontroli z 29.08.2017 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.10.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Teatr Rozrywki, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Teatru Rozrywki. Częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych. Dostawa dwóch konsolet fonicznych Dużej Sceny.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.Gen.Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2017.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępność i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2017.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2017 Protokół z dnia 19.06.2017 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.07.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-5-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713